ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒฯ พูดคุยหารือเรื่องขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 380 ครั้ง

           วันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พูดคุยหารือกับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี  เรื่องขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ต.ค. 2559 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา