ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดู 151 ครั้ง

                วันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง