ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดู 230 ครั้ง

             วันที่ 19 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union ประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดนักศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ต.ค. 2559 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา