ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดู 171 ครั้ง

             วันที่ 20 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดพิธีร่วมละหมาดและฟังคุตบะห์(ธรรมกถา)เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์ พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยสืบไป และการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 นี้ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการอาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนจาก 4 คณะ และตัวแทนนักศึกษา