ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกภาคสนาม
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 145 ครั้ง

              การฝึกวิชาการสงครามพิเศษและยุทธวิธีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 - 5 ชายหญิง  ห้วงวันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 46 จังหวัดปัตตานี