ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกติ
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดู 169 ครั้ง

              26  ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 - 5 ชาย-หญิง ณ มณฑลบกที่ 46 จังหวัดปัตตานี