ลิงค์หน่วยงาน

 
 
อธิการบดี พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬามรย.
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดู 161 ครั้ง

             วันที่ 28 ต.ค 2559 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559 นี้ โดยมีกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 4 ประเภทกีฬา คือ กีฬาฟุตบอลชาย เซปักตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง และวอลเลย์บอลชายหาดชาย รวมนักกีฬา จำนวน 44 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 9 คน