ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒฯพูดคุยหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดู 146 ครั้ง

                วันที่ 31 ต.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการนักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ปพน บุษยมาลย์ ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา พูดคุยหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงในหลวงของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2559