ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมการประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัย เพื่อถวายเป็นการกุศลพระบาทสม
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 ดู 158 ครั้ง

              วันที่ 1 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมการประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัย เพื่อถวายเป็นการกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 คณะ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการการศึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง สถานที่จัดบริเวณลานจอดรถข้างอาคาร 20/หอประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย 2559 เวลา 09.00 น. โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2,000 คน