ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรม และใช้งานระบบกิจกรรม
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 ดู 168 ครั้ง

             วันที่ 2 พ.ย. 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และการใช้งานระบบกิจกรรมความดี โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ทุกคณะ