ลิงค์หน่วยงาน

 
 
คณะกรรมการศิษเก่ามรย.ประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระรา
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 ดู 161 ครั้ง

                 วันที่ 3 พ.ย. 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู (ว.ค.ยะลา) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา