ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอนอนหญิง 6 ราชพฤกษ์ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกต
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 ดู 182 ครั้ง

              4 พฤศจิกายน 2559 หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาร่วมกับช่างไฟฟ้า มรย.คุณอุสมาน  แวโด เข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอนอนหญิง 6 ราชพฤกษ์ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกติ