ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม ทุนการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดู 190 ครั้ง

               วันที่ 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุม ทุนการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 คณะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา