ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผอ.การกองพัฒนานักศึกษา ประชุม ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดู 180 ครั้ง

               วันที่ 11 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ประชุม ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม ประจำศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชี้แจงรับทราบปัญหาและการดำเนินการต่างๆของศูนย์อาหาร ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา