ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มรย. คร้งที่ 2/2559
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดู 183 ครั้ง

             วันที่ 16 พ.ย. 2559 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) จัดประชุมประจำเดือน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) ร่วมประชุม เพื่อเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆของสมาคม