ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการใหม่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดู 190 ครั้ง

             วันที่ 17 พ.ย. 2559 ณ ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการการศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการใหม่ ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร student union เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน โดยมีด้วยกัน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านข้าวราดแกง และร้านก๊วยเตี๋ยว