ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 08 เมษายน 2557 ดู 342 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 25  มีนาคม  2557  กองพัฒนานักศึกษา  ได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  จัดงานบัณฑิตพบผู้ประกอบการ  โดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการอาชีพอิสระ  นิทรรศการแหล่งเงินทุน ลงทะเบียนฝึกอาชีพ  การรับสมัครงาน/สัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการโดยตรง   การสาธิต/ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ  ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพ ฯลฯ