ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 239 ครั้ง

                    งานสวัสดิการนักศึกษาพร้อมให้บริการนักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560  ในระหว่างวันที่ 6 - 23 ธันวาคม 2559  ณ ห้องพยาบาล  กองพัฒนานักศึกษา