ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ตรวจรับพื้นสนามยางสังเคราะห์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดู 210 ครั้ง

                   วันที่ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงยิม กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union คณะกรรมการตรวจรับพื้นสนามยางสังเคราะห์ ดำเนินการตรวจรับ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาตร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่