ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดู 212 ครั้ง

                วันที่ 30 พ.ย. 59 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมแม่บ้านประจำอาคาร student union โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้จัดการบริษัททำความสะอาด เจ้าหน้าที่บริษัท บุคลากรกองพัฒฯ และแม่บ้านประจำอาคาร student union