ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 01 ธันวาคม 2559 ดู 176 ครั้ง

                วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union จัดประชุมประจำเดือน ครั้ง 4 โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้งานทั้ง 4 งาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา