ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมผู้ประกอบการร้านสวัสดิการลานกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 01 ธันวาคม 2559 ดู 215 ครั้ง

               วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union จัดประชุมคร้งที่ 1 ร้านสวัสดิการลานกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้งานสวัสดิการนักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้าลานกิจกรรมนักศึกษา