ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม"เพิ่มศักยภาพการทำงาน
วันที่ 07 ธันวาคม 2559 ดู 141 ครั้ง

             เมื่อวันที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม"เพิ่มศักยภาพการทำงานสมาชิกสภานักศึกษา" ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการสภานักศึกษาในฐานะผู้จัดกิจกรรม ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักศึกษาตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม