ลิงค์หน่วยงาน

 
 
พิธีเปิดโครงการ three smart youth
วันที่ 07 ธันวาคม 2559 ดู 257 ครั้ง

            วันที่ 7 ธ.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรภายนอก และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพเยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยรูปแบบ three smart youth : เครือข่ายเยาวชนต้นแบบทำดีดูดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา