ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ราชภัฏ 3 ยุค กับการเปลี่ยนผันกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดู 190 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "ราชภัฏ 3 ยุค กับการเปลี่ยนผันกิจกรรมนักศึกษา" ในงานเปิดโลกกิจกรรม เปิดโลกประสบการณ์ 59 โดยมีอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่สมัยวิทยาลัยครูยะลา สถาบันราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม 3 ยุค ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาประกอบด้วย ผศ.ภิญโญ เวชโช ยุควิทยาลัยครูยะลา นายซากี สะมะแอ อดีตนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2543 ยุคสถาบันราชภัฏยะลา และนายยะยา มิบาโง อดีตนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2549 ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ มีผู้นำนักศึกษา หัวหน้าห้อง และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมรับฟังการเสวนา