ลิงค์หน่วยงาน

 
 
จัดประชุมการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ (เพชรราชภัฏ)
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดู 175 ครั้ง

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณบดีและตัวแทนทั้งสี่คณะ รองผอ.สวท. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติติยศในวันราชภัฏ (เพชรราชภัฏ) ซึ่งการประชุมเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา