ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือกับหัวหน้างาน
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ดู 171 ครั้ง

            วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร studen union กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ประชุมหารือกับหัวหน้างาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการ และหัวหน้างานแนะแนว