ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดู 174 ครั้ง

           วันที่ 22 ธ.ค. 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาคัดเลือกจำนวน 2 คน ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา