ลิงค์หน่วยงาน

 
 
พิธีปิดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดู 210 ครั้ง

         วันที่ 25 ธ.ค. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ประธานพิธีปิด กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีแก่นำนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ และมอบเกียติบัตรแก่นักเรียนเยาวชนในพื้นที่ ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อรับการผ่านการอบรมสันติสุขฯและทำให้เยาวชนมีความตระหนักในสันติสุขในพื้นที่ต่อไป