ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมค่ายนักศึกษาฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดู 224 ครั้ง

            วันที่ 25 ธ.ค. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษา เข้าค่ายโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อให้กำลังใจผู้นำนักศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง และตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมค่ายดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งในการนำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดกับเพื่อนๆในหลักสูตร และนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป