ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา
วันที่ 10 มกราคม 2560 ดู 269 ครั้ง

            วันที่ 10 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา ตามโครงการพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาริน นาราวิทย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคุณเอกชัย โลจนาภิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานสสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา อาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้