ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการระเบียบวินัยนักศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2560 ดู 226 ครั้ง

            วันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักยะลา ว่าด้วยเรื่องวินัยนักศึกษา เครื่องแต่งกายนักศึกษาและบัณฑิต โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน 4 งาน อาจารย์สาขานิติศาสตร์ และผู้นำนักศึกษา