ลิงค์หน่วยงาน

 
 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ตำราแห่งชีวิต
วันที่ 25 มกราคม 2560 ดู 310 ครั้ง

              วันที่ 25 ม.ค. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ตำราแห่งชีวิต โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทดิลภ ศิริวัลลภ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา