ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 201 ครั้ง

              วันที่ 7 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้บริหารประจำเดือน เพื่อพูดคุยหารือประเด็นต่างๆของกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวงานสวัสดิการการศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษา ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา