ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมงานกิจกรรม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 174 ครั้ง

            วันที่ 9 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา