ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาเสียชีวิต
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 145 ครั้ง

              วันที่ 16 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา ได้มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีนางสาวอาซีมะห์ ดือราเสะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมอบดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา และเพื่อนนักศึกษาที่เสียชีวิต ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student unioin กองพัฒนานักศึกษา