ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมวันราชภัฏ 60 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 163 ครั้ง

                   วันที่ 16 ก.พ. 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี สมพล ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประดิษฐาน ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประธานในพิธีนำตราวางบนแท่น วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลเพชรราชภัฏ และรางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พร้อมกล่าวพบปะพูดคุยและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา