ลิงค์หน่วยงาน

 
 
พิธีเปิด ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 235 ครั้ง

                วันที่ 16 ก.พ. 2560 พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา