ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา รอบที่ 2/2560
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 194 ครั้ง

           วันที่ 17 ก.พ. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน รอบที่ 2/2560 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร และแม่บ้าน ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา