ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและการบริการบัณฑิตและนักศึกษา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 167 ครั้ง

           วันที่ 24 ก.พ. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนว และเจ้าหน้าที่งานแนะแนว ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและการบริการบัณฑิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา