ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า
วันที่ 06 มีนาคม 2560 ดู 145 ครั้ง

                วันที่ 6 ม.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า เรื่อง การติดตั้งระบบ EDC ภายในร้านค้าในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา