ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มอบทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิตแก่นักศึกษา
วันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ดู 355 ครั้ง

เมื่่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนมอบทุนทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นางสาวคอซานี มาหม๊ะ นักศึกษาสาขาวิชา การปฐมศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ซึ่งทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาสาขาการศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และขาดแคลนทุนทรัพย์