ลิงค์หน่วยงาน

 
 
พิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปันตามรอยพ่อ
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 175 ครั้ง

               วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คุณอรรณพ มะแน็ง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และคุณนวรัตน์ คำแหง ฝ่ายจัดหารายได้ของสมาคมศิษย์เก่า ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน สังคม ดำรงตนตามแบบพ่อ และรู้รักสามัคคี และกระตุ้นให้นักศึกษา และประชาชนหันมาออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยาน โดยจุดเริ่มต้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สิ้นสุดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางในการปั่น  19 กิโลเมตร