ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดู 135 ครั้ง

           วันที่ 21 มี.ค. 2560 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือประธานสภาและผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ในวันที่ 22 มี.ค. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student unioin กองพัฒนานักศึกษา