ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ดู 153 ครั้ง

                วันที่ 22 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เม.ย. 2560 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.สำนัก คณบดี กรรมการสมาคมศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา