ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดู 138 ครั้ง

              วันที่ 28 มี.ค. 2560 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา