ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดู 127 ครั้ง

             วันที่ 29 มี.ค. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา อาคาร student union โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดรายงานตัวระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2560 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุม