ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเพื่อหารือกฏระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัย
วันที่ 05 เมษายน 2560 ดู 150 ครั้ง

               วันที่ 5 เม.ย. 2560 ณ ห้องพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือกฏระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์แลบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา