ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตพบผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 07 เมษายน 2560 ดู 141 ครั้ง

               วันที่ 7 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังใหญ่) กองพัฒนานักศึกษาโดยงานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตพบผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา และขอขอบคุณวิทยากรที่ร่วมบรรยายและสาธิตอาชีพแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปี 2569