ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดู 420 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1 และ 2 ณ หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในระเบียบ แนวปฏิบัติให้กับนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 2,200 ราย และมอบทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา เขต 12 แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 20 ทุน